Mikor és kinek kötelező eBeutalót felírni?

eBeutaló felírása szakrendelésre

2021. január 1-től kötelező a beutalót az EESZT útján, elektronikusan kiállítani. Milyen esetekben köteles a háziorvos eBeutalót felírni? Köteles-e ezt a szakrendelés elfogadni? Mi a helyzet a papíralapú beutalóval, kell-e, elfogadják-e a szakrendelők? Íme, a válaszok.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv Vhr.) 4/A. § (1a) bek. rendelkezik azokról az esetekről, amikor a beutalót kötelezően az EESZT útján kell kiállítani. Ezek a szóba jöhető ellátások igen széles körét lefedik.

Az Ebtv. Vhr. 4/A. § (1a) bekezdésben foglaltak alapján a beutalót eBeutalóként az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás az alábbiak valamelyike alapján történik:

1.
Az alább felsorolt beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások kivételével a járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat:

a) a háziorvos, a házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos)
b) a járóbeteg-szakellátás – ideértve a gondozókat és a genetikai tanácsadókat is – orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa utalja be.

Beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások:

 • szakorvosi rendelő által nyújtott
  a) bőrgyógyászati,
  b) nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati,
  c) urológiai,
  d) pszichiátriai és addiktológiai
  e) fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,
  f) szemészeti és gyermekszemészeti,
  g) általános sebészeti és baleseti sebészeti,
  h) onkológiai szakellátást,
 •  az első alkalommal orvosi beutaló alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást, azzal, hogy az ellátás igénybevételéhez már az első alkalommal sem szükséges orvosi beutaló, ha a biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a dohányzásról történő leszokás támogatása céljából veszi igénybe.Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem tartoznak a szakmai főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások.

2.
A krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa állítja ki a beutalót.

3.
A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa beutalja. A 0-3 év közötti gyermeket habilitációs kezelésre a háziorvos, házi gyermekorvos is beutalhatja.

4.
A biztosítottat szenvedélybetegsége esetén – az akut elvonási időszakot követően – pszichiáter, addiktológus szakorvos vagy háziorvos beutalja rehabilitációs ellátásra.
A szenvedélybeteg rehabilitációja történhet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel rendelkező személyes gondoskodást nyújtó intézményben is.

Köteles-e az eBeutalót a szakrendelés elfogadni?

Igen, az Ebtv Vhr. 4/A. § (3) szerint az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét.

A közfinanszírozott ellátásban mind az eBeutalók kiállítására, mind azok fogadására képesnek kell lennie a szolgáltatónak, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 8. § (4) bek. j) pontból következően ugyanis a működési engedély megadásának és érvényességének feltétele, hogy az EESZT-hez csatlakozzon, amely azt feltételezi, hogy csatlakozásra és adatszolgáltatásra alkalmas medikai rendszerrel működik. Amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik az ezt biztosítani képes HIS rendszerrel, úgy működési engedélyének visszavonásával is szankcionálható.

Köteles-e a háziorvos eBeutaló feltöltése esetén papíralapú beutalót kiállítani?

Alapvetően nem, ám a beteg kérésére az Ebtv Vhr. 4/A. § (2) alapján a beutaló orvos papíralapú igazolást állít ki az EESZT útján kiállított beutalóról. Ez az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus beutaló EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában.

Kérhet-e a szakrendelés eBeutaló megléte esetén papíralapú beutalót?

Mivel az eBeutaló megléte esetén a szolgáltató köteles azt elfogadni, ezért az érvényes eBeutaló esetén nem követelhet meg mellette papíralapú beutalót is. Az egyetlen „kivétel” az eBeutaló alapján kiállított papíralapú igazolás, amelyet eBeutaló megléte esetén is el lehet kérni az EESZT elérhetetlensége esetén az Ebtv Vhr. 4/A. § (3a) alapján.

Miért jó az eBeutaló a pácienseknek?

Jó tudni, hogy ha az orvos eBeutalót állított ki, akkor azt az EESZT-ben a páciensek is meg tudják azt nézni. A még érvényes és a már felhasznált eBeutalók adatai is elérhetők, úgymint az érvényességi idő, a beutalót kiállító és az ellátó intézmény adatai is.

Az eBeutalót nem szükséges kinyomtatni, mert a megjelölt intézmény automatikusan megkapja azt, megkönnyítve ezzel az adminisztrációt is. Ugyanakkor, aki szeretné, maga is kinyomtathatja eBeutalóját az EESZT felületéről.

 

Előző hír
Megújul a járóbeteg-irányítás – konferencia-beszámoló
Következő hír
Egyszerűsített belépés segíti a miniHIS felhasználókat