EHDS2 Pilot – Az egészségügyi adatok másodlagos felhasználására vonatkozó európai egészségügyi adattér létrehozását segítő kísérleti projekt

EHDS2 Pilot – Pilot for a European Health Data Space on secondary use of health data

Főkedvezményezett: Plateforme des données de santé – Health Data Hub (Franciaország)

Projektpartnerek:
• Az ESZFK Nonprofit Kft. belépése a konzorciumba folyamatban van.
• Országos Kórházi Főigazgatóság (Magyarország)
• Sciensano (Belgium)
• Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (Finnország)
• Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Németország)
• Direktorat for e-helse (Norvégia)
• Sundhedsdatastyrelsen (Dánia)
• Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (Spanyolország)
• European Centre for Disease Prevention and Control (Svédország)
• European Molecular Biology Laboratory (Németország)
• EBRAINS (Belgium)
• Institut national de la santé et de la recherche médicale (Franciaország)
• European Public Health Association (Hollandia)
• Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium (Ausztria)
• Hrvatski zavod za javno zdravstvo (Horvátország)
• European Medicines Agency
• Ministerio de Sanidad (Spanyolország)

Fejlesztés tárgya: Az Európai Egészségügyi Adattér (EHDS) első verziójának kiépítése és tesztelése az adatszolgáltatói platformok csomóponthálózatban történő összekapcsolásával

Szerződött támogatás összege:
A konzorciumra jutó támogatás összege: 4.999.798,76 €
Az ESZFK Nonprofit Kft. belépése a konzorciumba folyamatban van.
Az ESZFK-ra eső támogatás: 204.719,30 €

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az EHDS2 Pilot, más néven HealthData@EU Pilot projekt konzorciuma 17 partnerből, az egészségügy területén működő nemzeti ellátó központokból, kutatási infrastruktúrákból, uniós ügynökségekből és szövetségekből tevődik össze. A projekt kiépíti és teszteli az Európai Egészségügyi Adattér (EHDS) első verzióját az adatszolgáltatói platformok – nemzeti platformok, uniós ügynökségek vagy kutatási infrastruktúrák – csomóponthálózatba történő kapcsolásával. Ennek során a projekt majd teszteli a felhasználói utat az egészségügyi adatokkal kapcsolatos kutatási projektek uniós szintű létrehozásához, telepítéséhez és futtatásához. A hálózat lehetővé teszi majd a projekt kutatói számára, hogy lekérdezzék az összes csomópont metaadat-katalógusát, hozzáférést kérjenek a kiválasztott adatokhoz egyetlen közös űrlapon keresztül, és szükség esetén transzferálják az adatokat.
Ennek érdekében az EHDS2 Pilot egyes munkacsoportjai meghatározzák és kiépítik a csomópontokat összekötő IT-infrastruktúrát (WP5 munkacsoport), közös szabványokat határoznak meg a biztonságra, a metaadat-katalógusokra, az adatminőségre és az interoperabilitásra, valamint a jogi követelményekre (WP6, 7, 8 munkacsoportok) a használati esetek alapján (WP9 munkacsoport). A használati esetek az Európai Bizottsággal közösen kerülnek kiválasztásra azzal a céllal, hogy szemléltesse a tagállamok egészségügyi adatainak mobilizálásában és kiaknázásában rejlő, a közegészségügy, a kutatás, az innováció, valamint a szakpolitika és az egészségügyi rendszerek fejlesztése érdekében történő potenciális lehetőségeket. E kísérlet alapján az EHDS2 Pilot teljes körű értékelést nyújt majd a projektről, és ajánlásokat készít az Európai Bizottság számára az adatszabványokról, a jogi követelményekről, a költségekről és a tesztelt hálózat bővítéséhez szükséges gazdasági modellről.
Az Európai Bizottság által, támogatásra kiválasztott kutatási témák közül Magyarország 3 kutatási projektben szerepel, így Magyarország a horizontális feladatokon (WP1-3 munkacsoportok) felül a szakmai feladatokban (WP4-6 munkacsoportok), illetve a WP9 munkacsoportban a kiválasztott használati esetekben működik közre.

További információk a projektről:
https://www.ehds2pilot.eu/