Egészségügyi informatikai oktatások

Az EESZT használatát Magyarországon törvény írja elő különböző szakmacsoportok részére. A törvényi kötelezőséggel együtt merült fel  az igény az EESZT oktatására és a használatra kötelezettek egészségügyi informatikai képzésére. Az ESZFK biztosítja, hogy valamennyi orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségügyi szakdolgozó rendelkezzen a Tér használatához szükséges egészségügyi informatikai ismerettel. Ehhez a képzési rendszer valamennyi szintjén gondoskodik megfelelő tananyagról és oktatásról az egészségügyi továbbképzési rendszer keretein belül – legyen az középfokú szakképzés, felsőoktatási képzés vagy akkreditált tanfolyam.

További információ: https://e-egeszsegugy.gov.hu/oktatasok-ismeretterjesztes

Egyetemi képzések

Az EESZT használatának elméleti és gyakorlati oktatása a 2018/19-es tanévben indult el. Mára mind a négy magyar orvosi egyetem (Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem) általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi képzésében jelen van   , illetve az Egészségtudományi karokon is elindult  az EESZT oktatás.

Az EESZT egyetemi képzés két részből áll:

  • elméleti összefoglalóval kezdődik (ez lehet eLearning tananyag, jelenléti vagy online előadás),
  • majd a karok elvárásainak és a későbbi munkakörülményeknek megfelelő gyakorlati oktatással folytatódik.

Az EESZT szolgáltatásait a hallgatók karonként egyedileg kialakított oktatási rendszeren keresztül ismerhetik meg és próbálhatják ki. Az oktatáshoz az egyes szakterületeknek megfelelő, a valósággal teljesen megegyező egészségügyi platformok kerülnek kialakításra úgy, hogy azok oktatásra legyenek használhatók.

Az általános orvostudományi és fogorvosi karokon a hallgatók az oktatási medikai rendszeren keresztül ismerkednek meg többek között az eProfil adatokkal, gyógyszerfelírás funkcióval, eBeutaló kiállításával. A gyakorlat során írt eRecepteket, eBeutalókat feltöltik az oktatási EESZT rendszerbe, mely ellenőrzésre kerül a teszt Lakossági Portálon keresztül.

gyógyszerésztudományi karok hallgatói egy oktatási gyógyszertári rendszerben az EESZT-vel használható funkciókat ismerik meg, mint például: eRecept-azonosító és TAJ-alapú lekérdezés segítségével gyakorolhatják a gyógyszerkiadás teljes folyamatát az oktatási EESZT-ben rögzített adatok ellenőrzésével együtt.

Az Egészségtudományi Kar védőnő hallgatói az ESZFK oktatói segítségével a gyakorlat során az EESZT Lakossági Portáljával és egy védőnők számára is fejlesztett medikai rendszerben a várandósgondozás rögzítésével ismerkednek meg.

Az EESZT-képzés végén sorszámozott igazolást kapnak a hallgatók, melynek birtokában, végzett orvosként, gyógyszerészként, védőnőként nem kell elvégezniük a kötelező EESZT tanfolyamot.

Az oktatások megvalósítása tanévről tanévre folyamatos. Az oktatási tematika továbbfejlesztésével az ESZFK biztosítja, hogy a hallgatók minden esetben naprakész ismereteket kapjanak, és első kézből halljanak az EESZT legújabb fejlesztéseiről.

További információk: https://e-egeszsegugy.gov.hu/egyetemi-oktatasok

EESZT minősített továbbképzések

Az ESZFK képzési kínálatában akkreditált tanfolyamok is elérhetőek.

Egészségügyi szakdolgozóknak szabadon választható távoktatási formában tartott továbbképzéseket kínál az ESZFK, amelyeken a részvétel ingyenes és 20 pont szerezhető a sikeres vizsga letétele után. A szakdolgozóknak meghirdetett képzések az ESZFK képzési portálon érhetőek el.

A képzés két részből áll és online vizsgával zárul:

  • eLearning tananyagból,
  • egy félnapos online jelenlétet igénylő alkalomból.

Az eLearning tananyag felhasználóbarát, interaktív módon, lépésről-lépésre haladva tárgyalja többek között az EESZT gyógyszeres eRecept, Eseménykatalógus, Digitális önrendelkezés, eProfil, eKórtörténet, eBeutaló moduljait, valamint bemutatásra kerül a Lakossági Portál és annak használata is.

Orvosoknak és gyógyszerészeknek is lehetőségük van arra, hogy az ESZFK akkreditált tanfolyamainak valamelyikén részt vegyenek, amely elvégzése után szintén 20 továbbképzési pont kerül jóváírásra a sikeres vizsgázóknak. Részletek az oktatásról : https://e-egeszsegugy.gov.hu/aktualis-oktatasok

Pedagógusoknak szóló tananyag  elsajátítása során, az ESZFK általános képet ad az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felépítéséről és működéséről. Bemutatásra kerül többek között az hogyan épül fel az EESZT, milyen célokat szolgál a rendszer és melyek az EESZT legfontosabb szolgáltatási területei. Olyan funkciókról is szó esik, mint az elektronikus recept-, -beutaló, -kórtörténet, illetve eseménykatalógus, vagy éppen a digitális önrendelkezés lehetősége. Az oktatás kitér arra is, hogy milyen fejlesztések zajlanak az elektronikus térben és milyen előnyökkel jár az EESZT használata a lakosságnak és az egészségügyi ellátók számára. A képzés célja, hogy az eLearning tananyaggal, illetve a tanári segédanyagokkal és játékokkal segítséget kapjanak  az EESZT témával foglalkozó pedagógusok az EESZT-vel kapcsolatos információk átadásában.

További információ: https://e-egeszsegugy.gov.hu/egeszsegugyi-szakkepzes

Ágazati rendszerek oktatásai

Az ESZFK számos az egészségügyi ágazatot érintő projekt oktatásában is részt vesz. eLearning, online és jelenléti képzéssel támogatja az országos egészségügyi rendszerek bevezetését és használatát .  

miniHIS oktatás

A miniHIS medikai rendszer iránt érdeklődő háziorvosok és asszisztensek számára eLearning és távoktatás formájában is elérhetőek az ESZFK képzései. A tematika lefedi a miniHIS funkcionalitását és használatát. A miniHIS oktatás pontszerző továbbképzésként végezhető el. Az ingyenes miniHIS tananyagok az ESZFK oktatási felületén érhetőek el: https://kepzes.office.eeszt.gov.hu/

  • miniHIS eLearning képzés

A miniHIS eLearning tananyag helyszíntől, időponttól függetlenül elérhető a képzésben résztvevők számára. A hagyományos eLearning tartalom mellett, a tananyag narrált képernyővideókat, szoftverszimulációkat, illetve opcionálisan letölthető PDF-anyagokat is tartalmaz. A tananyag átadására az ESZFK képzési felülete szolgál. Az eLearning oktatási anyag elvégzése után a felmerült kérdések tisztázására az ESZFK konzultációs lehetőséget is biztosít, melyre szintén ezen a képzési felületen lehet jelentkezni a megadott időpont kiválasztásával. A tananyag hossza 135 perc és a könnyebb feldolgozhatóság érdekében modulokra van osztva.

  • miniHIS távoktatás

A miniHIS medikai rendszer oktatását az ESZFK szakértői tartják. A fél napos online képzés során, a jelentkezők elsajátítják a miniHIS rendszer használatát és megismerkednek a program funkcióival. Az online oktatás során átadott tananyag a könnyebb feldolgozhatóság érdekében modulokra van osztva. Az ESZFK oktatói kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy közérthetően mutassák be a miniHIS rendszer működését.

További információ: https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/minihis-oktatasok

Ápolástámogató rendszer (ÁTR) oktatás

Egészségügyi szakdolgozók számára eLearning formában érhető el az ÁTR képzés. A tematika lefedi az Ápolástámogató rendszer használatát. Az ÁTR oktatás akkreditált továbbképzésként végezhető el. Az ingyenes ÁTR tananyagok az ESZFK oktatási felületén érhetőek el: https://kepzes.office.eeszt.gov.hu/

Az ESZFK szakdolgozóknak kínált, 20 pontra akkreditált ÁTR eLearning tananyagát több ezren végezték már el. A képzés része a jelenléti oktatáson való részvétel és a vizsga is.

  • ÁTR eLearning-képzés

Az ÁTR eLearning tananyag helyszíntől, időponttól függetlenül elérhető a képzésben résztvevők számára. A hagyományos eLearning tartalom mellett, a tananyag narrált képernyővideókat, szoftverszimulációkat tartalmaz. A tananyag átadására az ESZFK képzési felülete szolgál. A tananyag hossza 140 perc és a könnyebb feldolgozhatóság érdekében modulokra van osztva.

Partnerszervezetek képzései

Az EESZT 2017 évi indulása óta számos szervezet fordult az oktatási osztályhoz azzal a kéréssel, hogy tartsanak az EESZT szakértők előadást a rendszer felépítéséről, működéséről. Közöttük található állami- és magánklinika is, de régi kapcsolat fűzi az ESZFK-t az Országos Mentőszolgálathoz és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez is. Ez utóbival közös igényként merült fel, hogy a PROBONO felületen adjon az ESZFK általános képet az EESZT működéséről.

Az ESZFK két eLearning tanfolyamot is kínál köztisztviselőknek:

  • Bemutatkozik az EESZT
  • EESZT bemutatkozás Kormányablak ügyintézőknek.

Az ESZFK oktatásait a 2022/23-es tanévben összesen közel 25000 hallgató végezte el.

Ha a fenti képzések közül, valamelyik felkeltette az érdeklődését, az alábbi elérhetőségeken léphet az oktatási osztály munkatársaival kapcsolatba:

Kapcsolat

Telefon

+36 30 688 0037

Képzési felület