Egészségügyi informatikai oktatások

Az EESZT használatát Magyarországon törvény írja elő különböző szakmacsoportok részére. A törvényi kötelezőség magával hozza az igényt az EESZT oktatására, a használatra kötelezettek egészségügyi informatikai képzésére. Az ESZFK biztosítja, hogy valamennyi orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségügyi szakdolgozó rendelkezzen a Tér használatához szükséges egészségügyi informatikai ismerettel. Ehhez a képzési rendszer valamennyi szintjén gondoskodik megfelelő tananyagról és oktatásról az egészségügyi továbbképzési rendszer keretein belül – legyen az középfokú szakképzés, felsőoktatási képzés vagy akkreditált tanfolyam.

További információ: https://e-egeszsegugy.gov.hu/oktatasok-ismeretterjesztes

Egyetemi képzések

Az EESZT használatának elméleti és gyakorlati oktatása a 2018/19-es tanévben indult el és mára mind a négy magyar orvosi egyetem (Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem) Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karán szervezünk képzéseket, illetve az Egészségtudományi karokra is elvittük az EESZT oktatását.

Az EESZT egyetemi képzés két részből áll:

 • előadással kezdődik,
 • majd a karok elvárásainak és a későbbi munkakörülményeknek megfelelő gyakorlati oktatással folytatódik.

Az EESZT szolgáltatásait a hallgatók karonként egyedileg kialakított oktatási rendszeren keresztül ismerhetik meg és próbálhatják ki. Az oktatáshoz az egyes szakterületeknek megfelelő, a valósággal teljesen megegyező egészségügyi platformok kerülnek kialakításra úgy, hogy azok oktatásra legyenek használhatók.

Az általános orvostudományi és fogorvosi karokon a hallgatók az oktatási medikai rendszeren keresztül ismerkednek meg többek között az eProfil adatokkal, gyógyszerfelírás funkcióval, eBeutaló kiállításával. A gyakorlat során írt eRecepteket, eBeutalókat feltöltik az oktatási EESZT rendszerbe, mely ellenőrzésre kerül a teszt Lakossági Portálon keresztül.

gyógyszerésztudományi karok hallgatói egy gyógyszertári rendszerben eRecept-azonosító és TAJ-alapú lekérdezés segítségével gyakorolhatják a gyógyszerkiadás teljes folyamatát az oktatási EESZT-ben rögzített adatok ellenőrzésével együtt.

Az EESZT-képzés végén sorszámozott Igazolást kapnak a hallgatók, melynek birtokában, végzett orvosként, gyógyszerészként nem kell elvégezniük a kötelező EESZT tanfolyamot.

Az oktatások megvalósítása tanévről tanévre folyamatos. Az oktatási tematika továbbfejlesztésével biztosított, hogy a hallgatók minden esetben naprakész ismereteket kapjanak, és első kézből halljanak az EESZT legújabb fejlesztéseiről.

További információk: https://e-egeszsegugy.gov.hu/egyetemi-oktatasok

Minősített továbbképzések

Az ESZFK képzési kínálatában akkreditált tanfolyamok is elérhetőek.

Egészségügyi szakdolgozóknak szabadon választható távoktatási formában tartott továbbképzéseket kínálunk, amelyeken a részvétel ingyenes és 20 pont szerezhető a sikeres vizsga letétele után. A szakdolgozóknak meghirdetett képzések az ILIAS képzési portálon érhetőek el.

A képzés két részből áll és online vizsgával zárul:

– eLearning tananyagból,
– egy 4 órás online jelenlétet igénylő alkalomból.

Az eLearning tananyag felhasználóbarát, interaktív módon, lépésről-lépésre haladva tárgyalja többek között az EESZT gyógyszeres eRecept, Eseménykatalógus, Digitális önrendelkezés, eProfil, eKórtörténet, eBeutaló moduljait, valamint bemutatásra kerül a Lakossági Portál és annak használata is.

Orvosoknak és gyógyszerészeknek is lehetőségük van arra, hogy akkreditált tanfolyamaink valamelyikén részt vegyenek, amelyek elvégzése után szintén 20 továbbképzési pont kerül jóváírásra a sikeres vizsgázóknak. Részletek az oktatásról itt: https://e-egeszsegugy.gov.hu/aktualis-oktatasok

Pedagógusoknak szóló oktatásunkat úgy állítottuk össze, hogy annak elsajátítása során általános képet adjunk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felépítéséről és működéséről. Bemutatjuk, hogyan alakult ki az EESZT, milyen célokat szolgál a rendszer és melyek az EESZT legfontosabb szolgáltatási területei. Olyan funkciókról is szó esik, mint az elektronikus recept-, -beutaló, -kórtörténet, illetve eseménykatalógus, vagy éppen a digitális önrendelkezés lehetősége. Az oktatás kitér arra is, hogy milyen fejlesztések zajlanak az elektronikus térben és milyen előnyökkel jár az EESZT használata a lakosságnak és az egészségügyi ellátók számára. A képzés célja, hogy segítséget nyújtsunk az EESZT témával foglalkozó pedagógusok számára egyrészt az eLearning tananyaggal, másrészt tanári segédanyagokkal és játékokkal, amelyek támogatásul szolgálnak az EESZT-vel kapcsolatos információk átadásában.

További információ: https://e-egeszsegugy.gov.hu/egeszsegugyi-szakkepzes

Ágazati projektek oktatásai

Az ESZFK számos az egészségügyi ágazatot érintő projekt oktatásában is részt vesz. Országos egészségügyi rendszerek bevezetését és használatát is támogatjuk eLearning, online és jelenléti képzéssel.  

miniHIS-oktatás

A miniHIS medikai rendszer iránt érdeklődő háziorvosok és asszisztensek számára  eLearning és távoktatás formájában is elérhető oktatásunk. A tematika teljes egészében lefedi a miniHIS funkcionalitását és használatát. A miniHIS oktatás akkreditált, pontszerző továbbképzésként végezhető el. Az ingyenes miniHIS tananyagok az ESZFK oktatási felületén érhetőek el.

 • miniHIS eLearning képzés
  A miniHIS eLearning tananyag helyszíntől, időponttól függetlenül elérhető a képzésben résztvevők számára. A hagyományos eLearning tartalom mellett, a tananyag narrált képernyővideókat, szoftverszimulációkat, illetve opcionálisan letölthető PDF-anyagokat is tartalmaz. A tananyag átadására az ESZFK képzési felülete szolgál. Az eLearning oktatási anyag elvégzése után a felmerült kérdések tisztázására az ESZFK konzultációs lehetőséget biztosít, melyre szintén ezen a képzési felületen lehet jelentkezni a megadott időpont kiválasztásával.
  A tananyag hossza 135 perc és a könnyebb feldolgozhatóság érdekében modulokra van osztva.
 • miniHIS távoktatás
  A miniHIS medikai rendszer oktatását az ESZFK szakértői tartják. A fél napos online képzés során, a jelentkezők elsajátítják a miniHIS rendszer használatát és megismerkednek a program funkcióival. Az online oktatás során átadott tananyag a könnyebb feldolgozhatóság érdekében modulokra van osztva. Az ESZFK oktatói kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy közérthetően mutassák be a miniHIS rendszer működését.

Partnerszervezetek képzései

Az EESZT 2017 évi indulása óta számos szervezet fordult az oktatási csoporthoz  azzal a kéréssel, hogy tartsanak előadást a rendszer felépítéséről, működéséről. Közöttük található állami- és magánklinika is, de régi kapcsolat fűzi az ESZFK-t a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez is. Közös igényként merült fel, hogy a PROBONO felületen adjon az ESZFK általános képet az EESZT működéséről.

Az ESZFK két eLearning tanfolyamot is kínál köztisztviselőknek:

 • Bemutatkozik az EESZT
 • EESZT bemutatkozás Kormányablak ügyintézőknek.

Kapcsolat

Menü