Közérdekű adatok

Alapadatok

A Társaság teljes neve: ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZFK Nonprofit Kft.)

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép. 1. em.

Telefonszám: +36 8 758 0054

Faxszám: +36 8 758 0053

Központi elektronikus levélcím: iroda@eszfk.hu

A honlap címe: www.eszfk.hu

Fióktelepek:

 • 4031 Debrecen, Kígyóhagyma utca 5.
 • 6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. A. lház. földszint 1.
 • 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.

Ügyfélszolgálat elérhetősége

 • Ügyfélkapcsolati vezető neve: Gábri Annamária Ügyfélszolgálati vezető
 • Telefonszám: +36 30 696 2438
 • E-mail cím: helpdesk@eszfk.hu

A szervezet vezetői

 • Tolnay Roland, ügyvezető
 • Bogáth Gábor, gazdasági igazgató
 • Szőllőssy Gyula, ágazati rendszerek igazgató
 • Dr. Kisborsó Anita, jogi igazgató
 • Varjú Károly, innovációs igazgató
 • Sterbinszky Ádám, intézményi rendszerek igazgató

Felügyelőbizottsági tagok

 • Vartus Gergely
 • Dr. Andréka Péter Gábor
 • Dr. Raffay Bálint
 • Szalay Erzsébet
 • Pál Gabriella

Felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincs az ESZFK Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek

Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az ESZFK Nonprofit Kft. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.

Közalapítványok

Jelenleg nincs olyan közalapítvány, amelyet az ESZFK Nonprofit Kft. alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

Felettes szerv

Belügyminisztérium

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Költségvetési szervek

Az ESZFK Nonprofit Kft. nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.

A társaság tevékenységét meghatározó előírások

 • 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról
 • 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Szervezeti ábra
 • Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat

Minőségpolitika

Az ESZFK Nonprofit Kft. teljeskörű, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezet be és működtet.

Minőségpolitika

Tanúsítvány

Tanúsítvány melléklet

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az ESZFK Nonprofit Kft. nem jár el hatósági ügyekben.

Közszolgáltatások

Az ESZFK Nonprofit Kft a Magyar Állam által alapított olyan jogi személy, amely létrejöttének célja központi és helyi egészséginformatikai rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és alkalmazásüzemeltetési feladatok ellátása. A központi egészséginformatikai rendszerek fejlesztési, alkalmazásüzemeltetési, ügyfélszolgálati feladatait jogszabályi kijelölés útján látja el a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet alapján.

A szerv nyilvántartásai

Az ESZFK Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs saját fenntartású nyilvántartása.

Nyilvános kiadványok, lapok

Az ESZFK Nonprofit Kft. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat, valamint jelenleg nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.

Döntéshozatal, ülések

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az ESZFK Nonprofit Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az igény benyújtható:

 • e-mail: iroda@eszfk.hu
 • Levélben: az ESZFK Nonprofit Kft ügyvezetőjének címezve, az ESZFK Nonprofit Kft. postacímére (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép. 1. em.)
 • Faxon a +36 8 758 0053 számon
 • Telefonon a 36 8 758 0054 számon

Adatvédelmi tisztviselő

Közérdekű adatok újrahasznosítása

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Statisztikai adatgyűjtés eredménye

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Közzétételi listák

 • 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) szerinti munkavállalókról[i]
 • A foglalkoztatottakról

Gazdálkodási adatok

 • Jegyzett tőke: 3 100 000 HUF
 • Tulajdonos: Magyar Állam
 • A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-358749
 • Adószáma: 14725579-2-43.
 • Statisztikai számjele: 14725579-6201-572-01.
 • Bankszámla száma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000059-68530008
 • A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Az Alapító Okirat kelte: 2009. március 31.
 • A Társaság működésének időtartama: határozatlan

Éves költségvetések

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

A költségvetés végrehajtása

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

Támogatások

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető az adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem kap költsévetési támogatást.

Szerződések

2022-ben kelt szerződésekre vonatkozóan

 • Közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződések listája

Egyéb kifizetések

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem történik ilyen kifizetés.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Projektek leírása, projektekre vonatkozó szerződések feltüntetése