DQ4HDAB Project 101129124

Kedvezményezett neve: Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: Enhancing Data Quality for Use by the Health Data Access Body

Szerződött támogatás összege: 1.254.040,- €

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026. 01. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja a másodlagos adathasználathoz felhasználható hazai adatok minőségének javítása mind a hazai, mind a határon átnyúló hasznosítás érdekében. A projekt során az OMOP közös adatmodell hazai adaptációja készül el, valamint kiegészítő fejlesztés, tesztelés és bevezetés. A projekt a betegségregiszterekre vonatkozó rendelet által meghatározott adattartalomra dolgozza ki a módszertant és eszközrendszert, szükség esetén egészíti ki adattartalmakra úgy, hogy egységes, technikailag és szemantikailag interoperábilis adatstruktúrák jöjjenek létre, amelyek megfelelnek a nemzetközi adatkommunikációnak.

Várható eredmények:
Az Európai Egészségadat-tér nemzeti adatkapcsolati pontokat összekötve jön létre, így az európai közös adathasznosítás alapköve a HDAB.