Várandósság megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatási változások

várandós gondozásba vétel kötelező adatszolgáltatás eeszt

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról – 2022. február 15. napi módosítása alapján 2022. február 16. naptól az  EESZT-be kötelezően beküldendő strukturált dokumentummá vált „A méhen belüli, élő várandósság megállapításáról és rizikóbesorolásáról a várandós gondozásba vétele céljából” című, 001380 számú klinikai egészségügyi szakmai irányelvben meghatározott rizikófelmérési adatlap és a felelős személy választásáról szóló tájékoztató, mely tartalmazza az élő, méhen belüli várandósság megállapítását.

Várandósság megállapítása: kinek kötelező az adatszolgáltatás?

A dokumentum EESZT-be történő beküldésére kötelezett minden, a várandósság megállapítását végző érintett egészségügyi szolgáltató. Ennek értelmében, 2021. január 28. naptól a hatályos 2021. EÜK. 1. szám EMMI szakmai irányelv szerint adatszolgáltatási kötelezettsége van minden egészségügyi szolgáltatónak – finanszírozástól függetlenül – alábbiak szerint:

  • Szakterület: 0400 szülészet-nőgyógyászat
  • Ellátási forma:
    • J1 járóbeteg-szakellátás, szakrendelés
    • J7 járóbeteg-szakellátás, gondozás
  • Progresszivitási szint: Általános és speciális járóbeteg-szakellátás

Az EESZT felé továbbítandó adatokkal kapcsolatos tájékoztató az alábbi felületen érhető el:

EESZT adatszolgáltatási kötelezettségek

Az érintett egészségügyi szolgáltatók felelőssége, hogy az EESZT felé történő beküldés megtörténjen. Hiányában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) felé az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) részéről történő adatszolgáltatás nem lehet teljeskörű, így az érintett várandós elesik az automatikus igazolás lehetőségétől és a fennálló adókedvezményét külön kell igazolnia a NAV felé.

A NAV felé történő hatékony adatszolgáltatás érdekében az EESZT-be beküldendő dokumentum tartalmazza az aktuális várandóssági hetet és napot is, valamint annak jelölési lehetőségét is, hogy a várandósság elérte vagy meghaladta a 91. napot.

Amennyiben nem rendelkezik megfelelő medikai rendszerrel, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér által ingyenesen elérhető miniHIS medikai rendszeren keresztül ezt megteheti 2022 február 1. naptól.

Elérhetőség: https://www.minihis.eeszt.gov.hu

Jelen adatszolgáltatási kötelezettség a „RIZIKÓFELMÉRÉSI ADATLAP” és az előtte levő „TÁJÉKOZTATÓ FELELŐS SZEMÉLY VÁLASZTÁSÁRÓL” dokumentum legenerálását és kitöltését jelenti, mely tartalmazza a megállapított várandósság korát (hét + nap), valamint annak jelölését, hogy a dokumentum kiadásakor a várandósság a 91. napot elérte.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás műszaki feltétele 2022. január 1-től elérhető az EESZT-ben, az adatszolgáltatási kötelezettség 2022. február 16-tól kötelező.

Előző hír
Rendszeres rendszergazdai bemutatók
Következő hír
BNO/OENO kódok küldése az EESZT-be