BNO/OENO kódok küldése az EESZT-be

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2022. február 15. napi módosítása alapján 2022. február 16. naptól az ellátási eseményekkel kapcsolatosan az eddigi kötelező adatszolgáltatás kiegészül az ellátás során megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások beküldésével. 

Ellátási események és az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség:

 • Az Eütv. 91. és 92. §-a szerinti fekvőbeteg-szakellátás befejezése
  • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
  • az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások
  • a beteg további sorsa
  • az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
 • Az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti járóbeteg-szakellátás befejezése (kivéve: fogászati szakellátás, laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat)
  • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
  • az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások továbbküldése
  • az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
 • Foglalkozás-egészségügyi szakellátás lezárása
  • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
  • az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások
 • Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátásának befejezése
  • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
  • az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások továbbküldése
 • Pszichoterápia, klinikai szakpszichológiai, neuropszichológiai és alkalmazott egészségpszichológiai ellátás lezárása
  • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
  • az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások
  • az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

A „Fogászati szakellátás lezárása” eseménytípussal kapcsolatban a diagnózisokra és beavatkozásokra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás később kerül bevezetésre.

Az adatszolgáltatás EESZT-be történő küldése minden egészségügyi szolgáltató számára kötelező – finanszírozástól függetlenül –, akik járóbeteg szakellátást vagy fekvőbeteg ellátást végeznek.

Közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetében ezen adatok rögzítése a NEAK jelentés miatt korábban is szükséges volt, így újabb adatrögzítési feladatot nem jelent. A szolgáltatónak csak arról kell meggyőződnie, hogy informatikai rendszere ezen adatokat a jogszabályi előírásnak megfelelően az EESZT-be is továbbítja.

Magánszolgáltatók esetében a rendszerszállító tud felvilágosítást adni, hogy a módosított jogszabály által megkövetelt adatok az alkalmazásban hogyan rögzíthetők, az adatszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató a használt alkalmazásával hogyan tudja teljesíteni.

Ez az adatszolgáltatás a NEAK felé történő adatszolgáltatást nem váltja ki.

Előző hír
Várandósság megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatási változások
Következő hír
Praxisközösségben elszámolható tevékenységek rögzítése az EESZT-ben