Népszerű modulok

Mammográfia

A 45 és 60 év közötti nőknek személyes behíváson alapuló kétévenkénti mammográfiás szűrésre van lehetőségük. Ezen behívások kezelésére, leletezésére szolgál az e-MedSolution rendszer Mammográfia modulja.

Az intézmények a mammográfiára behívandó nők körét egy, az NNK által megadott lista alapján képezhetik le. Az e-MedSolution mammográfia modulja lehetővé teszi, hogy az NNK által megadott behívandó nők körének a listáját különböző szempontok szerint csoportosítva, az adott napokra, adott időtartamra, adott ellátandó betegszámra egy behívást képezzünk.

A beteg előzetes, az asszisztens által történő vizsgálatának eredménye rögzíthető a rendszerben.
Ezt követően a kettős orvosi leletezésre van lehetőség, az orvosok egymástól függetlenül R1-R5 státuszba sorolhatják be a beteget, amely státuszok alapján, a megfelelő szabályok figyelembevételével a rendszer pozitívként vagy negatívként értékeli a vizsgálatot.

A negatív eseteknél lehetőség van ’kötegelt’ leletezésre és kiértesítésre, míg a pozitív jelzésnél egyedi leletezést követel meg a rendszer.

Az intézet által végzett utánkövetés dokumentálására is van lehetőség.

Jelentés

A medikai rendszer a modulokhoz tartozó jelentési kötelezettségeknek is megfelel.

Az integrált megoldásnak köszönhetően az orvosi dokumentum készítése közben a jelentéshez szükséges adatok is rögzítésre kerülnek, így a dupla adatrögzítés elkerülhető.

A rendszerben lehetőség van a jelentés készítésen kívül ellenőrzések kapcsán próba jelentéseket készíti. A jelentésről visszakapott hibalistákat, illetve HBCS elszámolásokat a rendszer fogadja. Ezekre az adatokra épülve a javítások és a tervezés egyszerűen megoldható.

A rendszer üzemeltetése keretében a jogszabálykövetést is (kódtábla-, jelentési változások) elvégezzük.

Járóbeteg előjegyzés és időpontfoglalás

A járóbeteg előjegyzési modul az e-MedSolution kórházi információs rendszer (HIS) egyik alapmodulja, ezáltal külön licenc díjtól mentes. A modul segítségével lehetőség nyílik járóbeteget előjegyezni nemcsak egy adott orvos, hanem akár egy adott berendezés vagy helyszín, adott osztály meghatározott munkaidejére. A rendszerbe regisztrált pácienseken túl a nem regisztrált betegek számára egy egyszerűsített időpontfoglalási funkción keresztül szintén meg tud valósulni egy gyorsított járóbeteg előjegyzést. Az előjegyzési funkcionalitás a valós élethelyzethez és a felhasználó jogosultságaihoz alkalmazkodva, többféle megközelítésből is elérhető a rendszerben. A naptár áttekinthetőségét és szerkeszthetőségét számos hasznos funkció segíti, kezdve a különböző szűrő lehetőségektől a naptárbejegyzések színkódjain át egészen az előjegyzési jogosultságok kifinomult beállításáig.

Lelet kiértesítés orvos felhasználónak

A modul elsősorban az ügyeleti és a háziorvosi ellátás tekintetében jelent nagy segítséget. Az orvos számára számos esetben rendkívül fontos, hogy lehetőség szerint a legrövidebb időn belül értesüljön a beteg eredményeinek elkészültéről. A modul lehetőséget biztosít arra, hogy az orvos számára jelzést küldjön a rendszer adott betegek leletének elkészültéről. A lelet státuszához köthetők ezek a jelzések, tehát akár jóváhagyatlan eredmények beviteléről is értesítést kaphat az orvos.

Kiértesítés

A kiértesítési rendszer a betegeket automatizáltan értesíti az előjegyzett időpont közeledtéről. A kiértesítés történhet levélben, SMS-ben, e-mail-ben, ezzel segítve a már lefoglalt idő nagy százalékban történő kihasználását.

Táppénz

A táppénzes jelentési kötelezettséggel rendelkező munkahelyekről közvetlenül elérhető a táppénz jelentés funkció. A munkát segítve az egyes táppénzes esetekhez megjegyzés rögzíthető.

A modul olyan – nagyobb intézetekre jellemző – specialitásokat is kezel, mint például, ha egy jelentő kódon több orvos is dolgozik.

A pontos jelentés elkészítését ellenőrzések, lekérések segítik.

Az üzemeltetési szerződés keretében a jogszabálykövetést is (kódtábla-, jelentési változások) elvégezzük.

Rehabilitáció

A modul lehetőséget biztosít rendszereinkben a Rehabilitációs Ellátási Programok Szerinti Kódolásról Szóló Szabályzatban foglaltak rögzítésére.

Patológia

A patológia modul a szövettani és cytológiai vizsgálatok munkafolyamatait segíti. Más diagnosztikai munkahelyektől eltérőn a hosszas munkafolyamat miatt nem időtartományok, hanem a leletezés fázisa szerinti munkalisták találhatóak.

A pathológia munkahelyeken különösen fontos a minták kezelése, és azok követése. A rendszer több típusú belső munkalistával, minta archiválás nyilvántartásával és indítási adatok megadási lehetőségével segíti ezeket a folyamatokat.

Bizonyos munkafolyamatokra kötegelt végrehajtás is lehetséges, így nem szükséges például egyesével ’érkeztetni’ a mintákat, hanem azt egy lista alapján egyszerre elvégezhetjük.

A leletezés folyamán lehetőség van jóváhagyott és jóváhagyatlan eredmény rögzítésre, illetve kiegészítő leletek készítésére is. Korábban feladott mintára kiegészítő leletezés kérhető.

A modul tartalmazza a rákregiszter jelentéshez szükséges adatok rögzítését már az orvosi munkafolyamat közben. Így a leletek elkészültével egyidőben a jelentéshez szükséges adatok is rendelkezésre állnak.

Háziorvosi modul

Lehetőséget biztosít a háziorvosnak az intézménnyel való közvetlen kapcsolatra, leletek elérésére, időpont foglalásra.

Élelmezés

Az élelmezési modul lehetőséget biztosít betegek részére diéták rögzítésére, mely alapján ételek rendelése, pótrendelése, lerendelése valósítható meg. A rögzített diéták módosíthatók, törölhetők egy meghatározott időpontig.

Az élelmezés nővérállomás szintű folyamat, mely(ek)hez az élelmezési osztályon meghatározott költséghely rendelhető. Ez biztosítja az ápolási egységekből történő igények fogadását az élelmezési osztályon.

Mozgó szakorvosi szolgálat – MSZSZ

Az e-MedSolution rendszer a speciális Mozgó szakorvosi szolgálathoz szükséges adatrögzítést és jelentést is tartalmazza. A kialakított felületen a speciális utólagos rögzítést is támogatja, de olyan orvosszakmai lehetőségei is vannak, amelyek a beteg ellátását segítik.

Gyorsan, egyszerűen rögzíthetők a jelentéshez szükséges adatok.

Ha technikailag megvalósítható a helyszínen való használat, akkor az orvos munkáját segítő funkciók is elérhetők, mint például a beteg előzményeinek megtekintése vagy záró ellátás adatait tartalmazó dokumentum nyomtatása.

A rendszer üzemeltetése keretében a jogszabálykövetést is (kódtábla-, jelentési változások) elvégezzük.

Vezetői információs rendszer – VIR

Vezetői információs rendszer nélkül ma már lehetetlen felelős vezetői döntéseket hozni. A VIR modul a medikai rendszeren belül, belső folyamatként gyűjti össze a vezetői döntéshez nélkülözhetetlen adatokat. A modul szabadon paraméterezhető. A legyűjtés alapjául szolgáló tárgyidőszak vagy a legyűjtendő adatok köre egyénileg szerkeszthető, ezáltal célzott adat-legyűjtésre van mód.

Halottszállítás

A medikai rendszer kórbonctani jelentéséhez kapcsolódóan kialakításra került a Halottszállítási jelentés is.

A funkció a kórbonctani munkahelyekről elérhető, így az orvos szakmai munka közben gyorsan, az adott esettől rögzíthető, nem szükséges újabb keresésekkel, kiválasztásokkal tölteni az időt.

A rendszer üzemeltetése keretében a jogszabálykövetést is (kódtábla-, jelentési változások) elvégezzük.

Összesített laboreredmények

A laboratóriumi eredmények a beteg diagnosztikai eredményeit mutatják. A CUMLAB2 modul lehetőséget nyújt arra, hogy a beteg korábbi eredményeivel együtt tudjuk vizsgálni a frissen keletkezett adatokat, akár grafikonos megjelenítéssel is. Szabadon szerkeszthetők az egyes extrém laboreredményeknél megjelenő figyelmeztető színek, valamint lehetőség van az adatok exportálására, a képernyőn megjelent táblázatok nyomtatására.

Betegazonosító karszalag

Rendszereink lehetőséget nyújtanak a betegazonosító karszalaggal történő azonosításra, a karszalagon lévő vonalkód beolvasásával. Betegregisztráció során a betegazonosítókhoz berögzíthető a vonalkód. A rögzítést követően a beteg a különböző ellátó osztályokon a megadott azonosító adattal kereshető lesz.

Ütemezés

Elősegíti a szakrendelések rendelés idejének optimális kihasználtságát, ezzel segítve a hatékony betegellátást és optimális erőforrás felhasználást.

Fekvőbetegek konkrét időpontra előjegyezhetőek, illetve várakozó listára is vehetőek.

Az ambuláns ellátásra többféle ütemezés fajta is lehetséges. Lehet tervezni az ambulanciák előjegyzéseit kategória szerint. Választható módon, hogy a túljegyzés milyen módon és ki által lehetséges. Tervezhetőek a csoportos tornák több résztvevővel, készülékek (pl. Holter) kiadása.

A diagnosztikai ellátás során a készülékek foglalása történik oly módon, hogy meghatározható az előkészítési idő is.

Jogosultság

A kórházi informatikai rendszerbe integrált jogosultsági mátrix a beteg aktuális, valamint előző esetei, teljesítései alapján dönti el, hogy a felhasználó egy-egy funkciót használhat-e, dokumentumot megtekinthet a munkája során.

A kiértékelés során a rendszer figyelembe veszi a műveletet meghívni kívánó felhasználó szerepkörét is: orvosként, nővérként, adminisztrátorként is szabályozható a művelet engedélyezése, naplózása.

Egyedi csoportok (pl.: kontrolling) is megadható speciális hozzáférés.